Svatební dar

Created on Wednesday, 13 November 2013 Last Updated on Monday, 30 June 2014 Written by Administrator

Svatební dar

Luhačovický okrašlovací spolek Calma vydává publikaci Svatební dar aneb 25 let v hotelu Alexandria.

Kniha vzpomínek Vincence Jančaříka obsahuje rozšířený text původních „svědectví“ autora, vydaných v Singapuru v roce 2000 v anglickém jazyce pod názvem „BETTER THAN MANY SPARROWS“. Pojednává o počátcích hotelu Alexandria v Luhačovicích, zejména o období druhé světové války, kdy byl hotel v německých rukou, a o prvních desetiletích éry socialismu.

V Alexandrii autor pracoval od roku 1942 do roku 1968. Po své emigraci se usadil v Kanadě, avšak nepřestal udržovat kontakt se svými přáteli v Luhačovicích. Vyústěním mnohaleté korespondence s některými členy Luhačovického okrašlovacího spolku Calma byla dohoda o vydání vzpomínek v českém jazyce. Díky sponzorskému daru se to podařilo uskutečnit v roce, kdy se Vincenc Jančařík dožívá 90 let.

Svatební dar